Griffoneiden rotumääritelmä löytyy Suomen kennelliiton sivuilta.

Griffonit